Çalışma Şartları ve Komisyon Anlaşması

Çalışma Şartları ve Komisyon Anlaşması

EK-3: Çalışma Şartları ve Komisyon Anlaşması

İşbu Ek, [___/___/____] tarihinde imzalanmış olan, Çalışma Şartları ve Komisyon Anlaşması ("Sözleşme")nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.

Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli: Websitesi'ne üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi değildir. Ancak Websitesi'nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya www.alisverisreyonu.com belirlediği kullanım koşullarına göre ayrıca ücretlendirilebilir.

Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup, tüm kategoriler için sabit %9 (Yüzde Üç) dur. www.alisverisreyonu.com satıcıya önceden bildirmek koşulu ile komisyon oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Alisverisreyonu.com, malın satış bedelini, malın tam ve zamanında tesliminin Alıcı'nın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben 7 gün içinde, kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının aşağıda belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcıya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Satıcının sorumluluğundadır.

Satıcı Hesap Detayları:

Hesap Sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı: 

IBAN No: 

Cayma Hakkı, Malın İadesi ve Geri Ödeme: Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden "3 iş günü + 24 saat" içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde 10 takvim gününü geçemeyecektir.

Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkını kullanılması halinde, Alisverisreyonu.com tahsil ettiği komisyonu Satıcıya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcıdan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak Alisverisreyonu.com nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV'li olarak Satıcıya aynen yansıtılacaktır.

Diğer Şartlar:

    Satıcı, olağanüstü haller dışında, Alıcıya taahhüt ettiği sürede malı kargoya teslim etmek durumundadır. Malı taahhüt ettiği sürede teslim etmemesi halinde; zamanında teslim etmediği her ürün için Alisverisreyonu.com 30,00 TL + KDV ceza ödeyecektir.

    Satıcının, malı taahhüt ettiği sürede hiç teslim etmemesi halinde ise, teslim etmediği her ürün için Alisverisreyonu.com 20,00 TL + KDV ceza ödeyecektir.

    Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Alisverisreyonu.com, Sözleşme'yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcıdan derhal tahsil edebilecek ya da nezdindeki mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

    Satıcı, Alisverisreyonu.com Websitesi üzerinden yapılan satışları arttırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama, tanıtım ve Alisverisreyonu.com tarafından verilecek sair hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğini, bu tür hizmetlerin karşılığı olarak tamamlanan her ürün satışı başına aşağıda belirtilen oranlarda hizmet bedelinin Alisverisreyonu.com nezdinde bulunan cari hesabından mahsuben tahsil edileceğini ve bu hizmetlerden faydalanma koşullarının ve hizmetlerin zaman planlamasının ve sair tüm detaylarının Alisverisreyonu.com tarafından tek taraflı olarak belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Ek, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşme'nin feshiyle birlikte kendiliğinden son bulacaktır.